Logo
Üsküdar, İstanbul
TEDx TEDxHaydarpaşaLisesi

Haydarpaşa Lisesi, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk´ün emriyle 26 Eylül 1934´te Haydarpaşa semtindeki tarihi binada kurulmuştur. Okulumuz adını, tarihi binanın yapımı sürerken ortaya çıkan Osmanlı-Yunan Savaşı´nda (1897) büyük yararlılıklar gösteren Haydar Paşa´dan almıştır. Eğitim-öğretime açıldığında içinde; İstanbul Muallim Mektebi ile; uygulama bölümü de bulunduran okul 1936-1937 öğretim yılında bu okulların Çamlıca`ya taşınmasıyla bağımsız lise durumuna getirilmiştir. İlk açıldığında 1048 öğrencisi olan okul, kısa zamanda gelişerek çevrenin  ´yatılı ve gündüzlü´ ortaöğretim ihtiyacını karşılayacak duruma getirilmiştir. O zamanlar okul, çok sayıda dersliğinin yanında 35 kurnalı hamamı, mescidi, reviri, yemekhanesi, 5 mutfağı, terzihanesi, demirhanesi, marangozhanesi ve lojmanlarıyla küçük bir kasaba görünümündedir.

Haydarpaşa Lisesi, o yıllarda bu farklı birimleri bünyesinde bulundurduğu gibi, farklı öğrencilere de eğitim hizmeti sunmuştur. Lisenin bu özelliği, kayıt sırasında öğrencilere verilen okul numaralarından da açıkça anlaşılmaktaydı. Tek numaralar, yatılı öğrencileri; sonu 3 rakamıyla biten numaralar, Leyli Meccani (parasız yatılı) olanları; çift numaralar ise, gündüzlü öğrencileri göstermekteydi.

1948-1949 öğretim yılına gelinceye kadar, Haydarpaşa Lisesi bir erkek lisesi durumunda olmuştur. Bu öğretim yılından itibaren, okulumuza kız öğrenciler de alınmıştır. Ancak bu uygulamaya 1958-1959 yılında son verilmiştir. 1980-1981 öğretim yılında, yeniden karma eğitime başlanmıştır.

1979-1980 öğretim yılında Haydarpaşa Lisesinin yatılı bölümü kapatılarak, bu bölümlere  Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi taşınmıştır. Böylece okulun kullanım alanı daralmıştır. Bu nedenle eğitim zorlaşmış, kayıtların kısmen dondurulması gündeme gelmiştir. Haydarpaşa Lisesi, bu tarihi yuvasından, 1984 yılının Temmuz ayında çıkartılmıştır. Bina 1984 – 2016 yılları arasında Marmara Üniversitesi´ne tahsis edilmiştir. 2016´dan itibaren ise yeni kurulan Sağlık Bilimleri Üniversitesi´nin kullanımına tahsis edilmiştir.

1989 yılına kadar Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi´nin yeni yapılan ek binasında eğitim-öğretimini sürdürmüştür. Şubat 1989´da Altunizade´de yeni yapılan binaya taşınılmıştır. Böylece daha sağlıklı bir eğitim-öğretim ortamı elde edilmiştir.

Haydarpaşa Lisesi 1998-99 öğretim yılında Anadolu Lisesi statüsüne dönüşmüştür. 

Milli Eğitim Bakanlığının 20 Haziran 2016 tarih ve 6786241 sayılı onayıyla Proje Okulu olmuştur.

7 Haziran 2017´de verilen onayla 1 Yıl İngilizce Hazırlık + 4 Yıl eğitim veren Anadolu Lisesi olmuştur.

Haydarpaşa Lisesi, ülkemize sanatçı, politikacı, bilim adamı, başarılı işadamları ve sporcu yetiştirmiş ülkemizin sayılı eğitim kurumları arasında yer almıştır.